OASIS

 • Op deze site vindt u meer informatie over het OASIS-project. Om in te loggen op de OASIS-website als lesgever of student gaat u naar http://oasis.ugent.be en logt in met uw UGent-gebruikersnaam en wachtwoord.

 

 • Het OASIS (OnderwijsAdministratie- en StudentenInformatieSysteem)-project werd in het leven geroepen om een nieuw systeem tot stand te brengen voor de ondersteuning van een van de kerntaken van onze universiteit: de processen en activiteiten rond onderwijs- en studentenadministratie. Het nieuwe systeem - dat eveneens de werknaam OASIS draagt - moet een antwoord bieden op de grote uitdagingen die de recente veranderingen in het universitair onderwijslandschap met zich gebracht hebben: de overstap naar de Bachelor/Master-structuur, de flexibilisering, nieuwe contractvormen, ... Al deze veranderingen hebben ertoe geleid dat de bestaande software, die ons jaren lang goed gediend heeft, dringend aan vervanging en uitbreiding toe is.
 • Het OASIS-systeem zal gerealiseerd worden als een eigen ontwikkeling door het team van de UGent, in een moderne Java-gebaseerde technologie, gebruik makend van moderne JAVA-raamwerken en dit bovenop de standaard databanktechnologie van ORACLE. Voor de implementatie van OASIS wordt beroep gedaan op bijkomende externe analysten en ontwikkelaars, maar het UGent-team speelt hier een leidende rol.
 • Er is voor deze werkwijze gekozen omdat zij de volle vrijheid biedt bij de realisatie, met de hoogst mogelijke productiviteit, van de complexe functionaliteit die nodig is voor de ondersteuning van de onderwijsadministratieprocessen. Hierbij zal een goede integratie gerealiseerd worden met de bestaande systemen voor boekhouding, aankoop, personeelsadministratie en budgetbeheer, maar ook met Minerva en andere onderwijsondersteunende toepassingen.
 • De decentrale gebruiker (de student, de lesgever, ...) zal een gebruiksvriendelijk, op zijn/haar noden gericht web-portaal aangeboden worden, terwijl de centrale eindgebruikers (DOWA, Facultaire Studentenadministratie) via een krachtige en rijke interface met het systeem zullen kunnen werken.
 • Deze website werd opgezet om u te informeren over de doelstellingen en de voortgang van het project. Tegelijk is hij een werkinstrument voor iedereen die actief bij het project verbonden is en zich kan aanmelden bij het wachtwoordbeveiligde deel van de site.  
 • Oktober 2009 De eerste delen van OASIS (Swing-technology = Windows-versie) werden vanaf eind 2008 stapsgewijze in productie gebracht. De facultaire administraties hebben de cursussen en studiefiches bijgewerkt. Vervolgens hebben ze alle opleidingsprogramma's ingegeven vanaf academiejaar 2004 volgens de nieuwe bachelor/master-flexibiliseringsstructuren. Controles op de juistheid werden uitgevoerd met behulp van een uitgebreide validatieroutine die in OASIS voorzien is. De programma's werden ook afgetoetst aan de hand van bestaande studentencurricula die gemigreerd werden uit de huidige studentenadministratiedatabank. De centrale administratie (DOWA) heeft deze opleidingsprogramma's nagezien en goedgekeurd.
 • Januari 2010 De faculteiten hebben de meeste curricula (tot en met academiejaar 2008-09) reeds goedgezet. Op 16 maart worden de curricula van het huidige academiejaar (2009-10) gemigreerd van de huidige studentenadministratiedatabank naar de OASIS-databank. Ondertussen worden de aanbodsessies van de cursussen en opleidingsprogramma's op punt gezet. Vervolgens zullen die omstreeks midden maart gebruikt worden om de onderwijsbelasting op te vragen aan de lesgevers via de OASIS-webtoepassing.
 • Maart 2010 - April 2010 Via de OASIS-webtoepassing vullen de verantwoordelijke lesgevers de onderwijsbelasting in van academiejaar 2009-2010 voor elke werkvorm van elke aanbodsessie van de cursussen waarvoor ze verantwoordelijk zijn. De KCO's keuren ze goed in OASIS (Windows-versie).
 • April 2010 - Mei 2010 Via de OASIS-webtoepassing vullen de lesgevers de studiefiches aan voor academiejaar 2010-2011. De KCO's keuren ze goed in OASIS (Windows-versie).
 • Vanaf 1 juli 2010 Inschrijven van generatiestudenten in OASIS (Windows-versie) in het UFO (Sint-Pietersnieuwstraat 33). Inschrijven van studenten in het UCT, Universitair Centrum voor Talenonderwijs (Sint-Pietersnieuwstraat 136). 
 • Vanaf maandag 12 juli 2010 's middags Studenten die geslaagd zijn in eerste zit, kunnen zich herinschrijven met OASIS-web op http://herinschrijving.ugent.be en hun attesten afdrukken op http://attestering.ugent.be.
 • Vanaf maandag 20 september 2010 's middags Alle studenten, geslaagd of niet geslaagd, kunnen zich herinschrijven met OASIS-web op http://herinschrijving.ugent.be en hun attesten afdrukken op http://attestering.ugent.be.
 • Vanaf 24 september 2010 kan elke faculteit beslissen het bijwerken van de curricula door de studenten via OASIS-web (http://oasis.ugent.be) toe te laten.
 • Vanaf 25 november 2010 kan elke faculteit beslissen het elektronisch ondertekenen van de goedgekeurde curricula door de studenten via OASIS-web (http://oasis.ugent.be) toe te laten.
 • Vanaf 17 december 2010 Via de OASIS-webtoepassing vullen de lesgevers de onderwijsbelasting in voor academiejaar 2010-2011 voor elke werkvorm van elke aanbodsessie van de cursussen waarvoor ze verantwoordelijk zijn. De KCO's keuren ze goed in OASIS (Windows-versie).
 • Vanaf 18 januari 2011 De lesgevers die cursusverantwoordelijke zijn, kunnen de behaalde examencijfers van de eerste examensessie ingeven via OASIS-web. Ze kunnen dit ook laten doen door medewerkers aan wie ze de nodige toegangsrechten geven via de centrale administratie. 
 • Vanaf maandag 7 februari 2011 's middags De studenten kunnen de reeds vrijgegeven examenresultaten van de eerste examensessie consulteren op http://oasis.ugent.be
 • Vanaf 8 februari 2011 Windows-versie: deliberaties van studenten die afstuderen; resultatenoverzicht; afdruk diploma en diplomasupplement
 • Vanaf maandag 21 februari 2011 's middags De studenten kunnen ALLE examenresultaten van de eerste examensessie raadplegen op http://oasis.ugent.be
 • Vanaf 26 februari 2011 Per faculteit kan het proces gestart worden om de lesgevers toe te laten de studiefiches te controleren en aan te passen voor academiejaar 2011-2012 via OASIS WEB. De KCO's keuren studiefiches goed in OASIS (Windows-versie).
 • Vanaf 24 maart 2011 Alle deliberatiepakketten van studenten ingeschreven in 2010-2011 zijn gemigreerd. De FSA's kunnen de gemigreerde deliberatiepakketten controleren en juist zetten.
 • Vanaf 25 mei 2011 De lesgevers die cursusverantwoordelijke zijn, kunnen de behaalde examencijfers van de tweede examensessie ingeven via OASIS-web. Ze kunnen dit ook laten doen door medewerkers aan wie ze de nodige toegangsrechten geven via de centrale administratie. 
 • Vanaf 25 mei 2011 Doctoraatstudenten kunnen upgraden naar versie 2 van de doctoraatsopleiding.
 • Vanaf 26 mei 2011 De groepsverwerkingen van deliberatiepakketten en diploma's zijn beschikbaar in OASIS voor de facultaire adminstraties.
 • Vanaf 27 mei 2011 Faculteiten die dit wensen kunnen hun studenten de definitieve titel(s) en de promotor(en) van hun masterproef laten ingeven op OASIS-web.
 • Vanaf eind juni 2011 Na de proclamaties (volgens de richtlijnen van de faculteit over juiste data en tijdstippen van vrijgeven van de resultaten) kunnen de studenten hun resultaten opvragen op http://oasis.ugent.be. Voor opleidingen die met deliberatiepakketten beoordeeld worden, kunnen de puntenlijsten (puntenbriefjes) afgedrukt worden. Voor andere opleiding kunnen de resultaten bekeken worden in het curriculum en kan, indien nodig, een creditbewijs aangevraagd worden bij de facultaire studentenadministratie. Voor opleidingen waarvoor dat van toepassing is en die volledig afgewerkt zijn, kan een attest van slagen afgedrukt worden op http://oasis.ugent.be.
 • Vanaf eind juni 2011 Studenten die geslaagd zijn voor alle vakken die ze opgenomen hebben in hun curriculum 2010-2011, kunnen zich inschrijven voor 2011-2012 op http://oasis.ugent.be, vanaf de dag volgend op de laatste proclamatiedag van de opleidingen waarvoor ze in 2010-2011 ingeschreven waren. Daarna kunnen ook de nodige attesten (inschrijving, nmbs, ...) afgedrukt worden. Vanaf ten laatste de daaropvolgende dag, maar meestal binnen het uur, is het curriculum automatisch geinitialiseerd (= aangevuld met plichtvakken), waarna de student het curriculum kan aanvullen op http://oasis.ugent.be en voorleggen ter goedkeuring (= 'vrijgeven') aan de facultaire studentenadministratie.
 • Vanaf 1 juli 2011 Inschrijven van generatiestudenten 2011-2012 in OASIS (Windows-versie) in het UFO (Sint-Pietersnieuwstraat 33): zie www.ugent.be voor data en openingsuren. Inschrijven van studenten in het UCT, Universitair Centrum voor Talenonderwijs (Sint-Pietersnieuwstraat 136): raadpleeg de openingsuren op http://www.uct.ugent.be
 • Vanaf 16 augustus 2011 Doctoraatstudenten kunnen hun voortgangsrapport van academiejaar 2010-2011 opladen op de OASIS webtoepassing. Na goedkeuring kunnen ze zich herinschrijven voor 2011-2012 via http://oasis.ugent.be
 • Vanaf 2 september 2011 's middags Nieuwe mogelijkheden via de webtoepassing http://oasis.ugent.be .
  • Nadat studenten hun curriculum voorgelegd hebben ter goedkeuring, kunnen de voorzitters van de opleidingscommissies hun advies geven.
  • Als studenten in hun curriculum cursussen opnemen van andere faculteiten of cursussen opnemen in het kader van een creditcontract, kunnen de verantwoordelijke lesgevers deze aanvragen voor het volgen van hun cursussen goedkeuren of afkeuren of de student uitnodigen (= mail versturen vanaf het overzicht van de aanvragen) voor een gesprek.
  • Voorzitters van doctoraatsbegeleidingscommissies kunnen advies geven over het curriculum 2010-2011 van de doctoraatsstudenten.
 • De dag na de proclamatie en ten laatste vanaf zaterdag 17 september 2011 Alle studenten, geslaagd of niet geslaagd, kunnen zich herinschrijven voor 2011-2012 op http://oasis.ugent.be . Daarna kunnen ook de nodige attesten (inschrijving, nmbs, ...) afgedrukt worden. Vanaf ten laatste de daaropvolgende dag, maar meestal binnen het uur, is het curriculum automatisch geinitialiseerd (= aangevuld met plichtvakken), waarna de student het curriculum kan aanvullen op http://oasis.ugent.be en voorleggen ter goedkeuring (= 'vrijgeven') aan de facultaire studentenadministratie.
 • Vanaf 3 november 2011 Via de OASIS-webtoepassing vullen de lesgevers de onderwijsbelasting in voor academiejaar 2011-2012 voor elke werkvorm van elke aanbodsessie van de cursussen waarvoor ze verantwoordelijk zijn. De KCO's keuren ze goed in OASIS (Windows-versie).
 • Vanaf 29 november 2011 Faculteiten die dit wensen kunnen hun studenten de titel(s) en de promotor(en) van hun masterproef laten ingeven op OASIS-web.
Submitted by oasisadmin on 30 November, 2011 - 14:53

categories:
Universiteit Gent - ELIS OASIS-project

Inloggen
 - Logout